Klimaatvoetafdruk.nl

Altijd iemand voor de klas

De computer is niet meer weg te denken uit onze wereld en het onderwijs is daarbij geen uitzondering, waarbij zowel leidend en onderwijzend personeel als leerling op steeds inventievere manieren verrichte arbeid en de te verrichten arbeid via de computer afhandelen.
Ondanks deze toenemende zelfstandigheid van werken, blijft er vooralsnog één constante factor aanwezig binnen het lesgebeuren: de leraar, de docent, de onderwijzer.
Maar wat als die door omstandigheden voor bepaalde tijd niet beschikbaar is?

Invallen
Invalpool.nl heeft gebruik gemaakt van die integratie van de computer in het onderwijs en een softwareprogramma ontwikkeld om scholen te helpen het probleem van een afwezige leerkracht snel, vakkundig en accuraat op te lossen. En dat programma heet dan ook InvalPool.

De voordelen van InvalPool
• Snel matchen van een invaller aan het verzoek tot vervanging
• Op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in de regelgeving
• Duidelijk overzicht van de beschikbare invallers
• Overzicht van het gebruik van vervangers binnen de mogelijkheden van de wet
• Het uitwerken van een digitale weekstaat voor de salarisadministratie
• Mailfunctie
• Automatische exportfunctie naar het vervangingsfonds
• Mogelijkheid tot samenwerking met andere scholen
• Er wordt voortdurend gewerkt aan verbeteringen en uitbreidingen

Het is niet te vermijden dat je soms snel een vervanger moet vinden voor een afwezige leerkracht en met dit handige programma van Invalpool.nl is dat de eenvoud zelve. Hierbij wordt niet alleen het programma beschikbaar gesteld, maar zorgen de mensen van Invalpool ervoor dat het ook up to date blijft.